ДОСТУП ДО ВСІХ КУРСІВ, ЩО ПРИДБАНІ ЦЬОГО РОКУ ПРОДОВЖЕНО ДО 1.07.2023
Новини та корисні пости

ФРАЗОВІ ДІЄСЛОВА з BLOW, BRING, CALL, CARE

🟢 BLOW UP - to explode - вибухати
🇬🇧 The bomb could blow up before midnight.
🇺🇦 Бомба може вибухнути до півночі.

🟢 BRING DOWN - to cause sth to become less - знижувати, збивати
🇬🇧 Drugs can bring your blood pressure down.
🇺🇦 Ліки можуть знизити твій артеріальний тиск.

🟢 CALL ON/UPON - to ask sb to do sth - закликати, звертатися 
🇬🇧 She calls on all people to be kind and polite.
🇺🇦 Вона закликає усіх людей бути добрими та ввічливими.

🟢 CARE FOR = to take care of - піклуватися, доглядати
🇬🇧 She can't go out to work because she has to stay at home to care for her elderly mother.
🇺🇦 Вона не може вийти на роботу, тому що вона змушена сидіти вдома, щоб доглядати за літньою матір'ю.

Стаття фразові дієслова для ЗНО з вправами для відпрацювання.