Наголос в українській мові

Ігор Фаткін - засновник fatkin.school
Наголос в українській мові:
- вільний (наголошеним може бути будь-який склад у слові)
- рухомий (змінюється при зміні граматичної форми слова: лЮблю-лЮбиш).
В одних словах він падає на перший склад, в інших — на другий, третій або четвертий.
Як же легко запам'ятати правила наголошування слів?

Оскільки український наголос є вільним, абсолютних правил наголошування немає, зате є закономірності, які допоможуть запам'ятати складні випадки наголошування.
 • Як учити наголоси?

Як учити наголоси?

У програмі НМТ є чіткий перелік наголосів. Усього 232.

1.
«Золоте правило» на НМТ - НЕ так, як у російські мові

2.
Не за алфавітом, а за групами за схожістю:
Іменники
1. На перший склад слова пов'язані з тілом людини
 • кИшка, нІздря, слИна, спИна, щЕлепа, тУлуб
АЛЕ!!!
 • борОдавка

2. Слова на -МЕТР наголос падає на останній склад
 • мілімЕтр, сантимЕтр, кіломЕтр, децимЕтр, (міра довжини)
АЛЕ!!!
 • спідОметр, барОметр (вимірювальні пристрої)
 • запам'ятайте ще слово цЕнтнер

3. Слова на -КРАТІЯ
 • бюрокрАтія, демокрАтія

4. Слова на -ЛОГ
 • монолОг, діалОг, каталОг
АЛЕ!!!
 • біОлог, археОлог

5. Слова з префіксами -ВИ, -ПО
 • вИпадок (випав), вИгадка, пОдруга

6. Іменник ч.р. у множині наголос падає на останній склад
 • братИ, шляхИ
АЛЕ!!!
 • числівник 2, 3, 4 + іменник = два брАти, три шлЯхи

7. Іменники жіночого роду в множині на -КИ
 • копійкИ, книжкИ, приказкИ
АЛЕ!!!
 • з числівником:
дві копІйки, 32 копІйки

8. Наголос на префіксі в іменниках, які закінчуються на -КА наголос падає на 1 склад
 • нАчинка, рОзпірка
АЛЕ!!!
 • соломИнка, борОдавка

9. -ЗА: більшість іменників, утворених за моделлю «за…ка», будуть мати наголошений префікс за-
 • зАкладка, зАгадка, зАпонка, зАставка, зАстібка, зАмазка, зАклепка, зАчіпка

10. ПРИ: Наголошений префікс в іменниках
 • прИчіп, прИморозок

11. ПЕРЕ: Наголошений другий склад у префіксах іменників
 • перЕпис, перЕпад, перЕкис
АЛЕ!!!
 • перелЯк
To act out – розігрувати, зображати
To ask around – розпитувати
To ask out – запросити на побачення
To back up – підтримати, підкріпити
To be fed up – бути ситим по горло
To be up – не спати
To call off - відмінити
To calm down – заспокоїтися
To carry on – продовжувати
To cheer up - підбадьорювати
To check out - зацінити
To clean up - прибратися
To dress up - вирядитися
To fill up - заповнити
To find out - дізнатися
To get over - пережити щось складне
To give away - видати (напр. секрет)
To give up – кинути (звичку), здатися
To hold on – зачекати
To keep around – тримати поблизу
To kick out – вигнати
To let down - підвести
To log in/on – увійти, підключитися до системи
To log off/out – вийти з системи
To look up – подивитися (напр. у словнику)
To mess around – валяти дурня
To mix up – плутати
To move into – в'їхати
To pass by – проходити повз
To pile up – накопичуватись
To plug in – підключити
To point out – вказати
To polish up – поліпшити
To pop in – заскочити
To put on - вдягнути
To think over - обдумати

Що таке фразові дієслова?

Як вчити PHRASAL VERBS для ЗНО?

У багатьох абітурієнтів виникають труднощі з вивченням фразових дієслів.
Найпопулярніший спосіб - запам'ятати фразові дієслова англійської мови це списками. Як, наприклад, у списку вище. Цей спосіб можна покращити, щоб отримати більше користі для своєї підготовки до ЗНО, НМТ і загальної англійської мови так:

1. Вчити фразові дієслова у контексті - цей спосіб, я найчастіше рекомендую своїм учням. Запам'ятовувати фразові дієслова, дивлячись англомовний ютуб, серіали, фільми, слухаючи пісні, читаючи статті (і все це англійською) - дуже ефективно, адже так можна побачити їх використання у реальному житті.

Послідовність дій в такому випадку:

 • Занотуй нову фразу
 • Перевір значення в англо-англомовному словнику
 • Переглянь приклади вживання у словнику
 • Склади своє речення

2. Придумай історію з новими фразовими дієсловами - надзвичайно ефективний спосіб, ідеально підійде як доповнення до першого способу.

Це може бути як вигадана історія, так і реальна подія з твого життя, в якій необхідно використати щойно вивчені фразові дієслова. Це допоможе тобі встановити зв'язок між ними та твоїм досвідом, а це в свою чергу в рази полегшить запамʼятовування.

3. Багато підручників з англійської мови пропонують вивчати фразові дієслова групами за спільною ознакою. Це може бути як прийменник, так і дієслово.

Ми відібрали для тебе 49 найнеобхідніших фразових дієслів для НМТ та ЗНО з англійської мови, які найчастіше трапляються в тестах у частині Use of English ЗНО.

49 фразових дієслів для ЗНО з завданнями

Ми вже погрупували їх за тебе за дієсловом, а під кожною добіркою ти знайдеш посилання на додаткові джерела та завдання для їх відпрацювання.

Фразові дієслова з get

Фразові дієслова з go

Фразові дієслова з look

Фразові дієслова з make

Фразові дієслова з take

А у наступних наших відео є наочний розбір найпопулярніших фразових дієслів, що трапляються в тестах ЗНО та ЗНО на магістратуру:
Корисні матеріали
Скільки б книг чи відео ти не переглянув, найкраще навчання - це практика. На сьогодні інтернет нам відкриває безмежні можливості і ти можеш протестувати свої знання фразових дієслів онлайн безкоштовно, користуючись посиланнями з добірок вище. Радимо переглянути статтю, у якій ми зібрали понад 200 слів ЗНО з перекладом на найважливіші теми, які стануть у пригоді у підготовці до тесту НМТ з англійської.

Якщо ти звик навчатися з паперовими ресурсами і треба зручно зібрані фразові дієслова в англійській мові для практики, рекомендуємо придбати:


А в домашньому завданні до 13 уроку нашого курсу ЗНО Стратегії учні отримують лексичний конспект, в якому зібрані найнеобхідніші теми для покращення результату Use of English ЗНО та НМТ.

На курсі ЄВІ Підготовка такий лексичний конспект студенти отримують на 9 уроці.

В конспекти також входять і списки найпопулярніших фразових дієслів та чимало завдань для їх відпрацювання, тож наполегливо радимо дізнатися про наші курси більше.
Хочеш отримувати наші корисні статті першим? Залиш свій імейл