Новини та корисні пости

PHRASAL VERBS | ФРАЗОВІ ДІЄСЛОВА для ЗНО

🟢 CARRY OUT - to fulfill or perform - виконувати
🇬🇧 The wagon was very heavy but private Wilson carried out his orders without complaining.
🇺🇦 Вагон був дуже важким, але рядовий Вільсон виконував свої накази, не скаржачись.

🟢 CARRY OFF - complete successfully - успішно завершити/впоратися
🇬🇧 Jane had difficult role to play, but she carried it off.
🇺🇦 Джейн мала складну роль, але вона добре впоралася з нею.

🟡 PUT ASIDE - save - відкладати
🇬🇧 We have to put some money aside for our holiday.
🇺🇦 Ми маємо відкласти трохи грошей на наше свято.

🟡 PUT OUT - extinguish - загасити
🇬🇧 The fireman managed to put out the fire very quickly.
 🇺🇦 Пожежникові вдалося дуже швидко загасити пожежу.

Детальніше про те, як правильно вчити фразові дієслова, щоб їх не забувати читай у цій статті.
Use of English ЗНО та ЄВІ з англійської